عکسی از تولد ساده الهام اخوان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تولد ساده الهام اخوان در خانه است.تولد ساده الهام اخوان با کیکی کوچک است.تولد ساده الهام اخوان برای 33 سالگیش است.