عکسی از کریم قربانی در فیلم جدید منوچهر هادی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کریم قربانی با گریم متفاوت است.کریم قربانی بازیگر مشهور است.کریم قربانی بازیگر شمالی است.