عکسی از استایل سینا مهراد در باغی لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل سینا مهراد شیک است.استایل سینا مهراد سفید است.استایل سینا مهراد تابستانی است.