عکسی از جوانی امیر جعفری و علی صالحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی امیر جعفری با تیپ متفاوت است.جوانی امیر جعفری با موهای فر است.جوانی امیر جعفری با دوستش است.