عکسی جدید از لیندا کیانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لیندا کیانی بازیگر مشهور است.لیندا کیانی با شال سبز است.لیندا کیانی در خانه است.