عکسی از تیپ جدید سحر قریشی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید سحر قریشی زیباست.تیپ جدید سحر قریشی خاص است.تیپ جدید سحر قریشی مشکی است.