عکسی از گریم متفاوت ترلان پروانه در جدیدترین کارش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت ترلان پروانه برای فیلم علف زار است.گریم متفاوت ترلان پروانه با حجاب است.گریم متفاوت ترلان پروانه ساده است.