تمرین بوکس بانوان در مکان های غیر استاندارد صورت می گیرد. تمرین بوکس بانوان در انتظار مجوز فعالیت است. 


ایرنا - بانوان علاقمند به ورزش بوکس سال ها است در انتظار مجوز فعالیت رسمی هستند. آنان به طور انفرادی در زیرزمین خانه هایشان و یا به صورت گروهی با دوستان خود در کوه، دشت، بیابان و ساحل دریا با جدیت تمرین می کنند تا به این رویا و آرزو برسند.

 
 • «نرگس محمدی» اهل کرمان 5 سال است به ورزش بوکس علاقه مند شده و در زیرزمین منزل مادربزرگ خود به صورت انفرادی تمرین می کند

 • «نرگس محمدی» اهل کرمان 5 سال است به ورزش بوکس علاقه مند شده و در زیرزمین منزل مادربزرگ خود به صورت انفرادی تمرین می کند

 •  

 • بوکس بانوان همچنان در انتظار مجوز فعالیت

 • «نازنین فیضی» ، «ملیکا مرادی» و «یاسمین زنگنه» از اهالی شهر ملایر 2 سال است که در حیاط منزل و گاهی در فضای بیرون شهر تمرین می کنند

 • «نازنین فیضی» و «یاسمین زنگنه» از اهالی شهر ملایر 2 سال است که در حیاط منزل و گاهی در فضای بیرون شهر تمرین می کنند

 • «یاسمین زنگنه» از اهالی شهر ملایر 2 سال است که در حیاط منزل و گاهی در فضای بیرون شهر تمرین می کند

 •  

 • «نازنین فیضی» ، «ملیکا مرادی» و «یاسمین زنگنه» از اهالی شهر ملایر 2 سال است که در حیاط منزل و گاهی در فضای بیرون شهر تمرین می کنند

 •  

 • «نازنین فیضی» ، «ملیکا مرادی» و «یاسمین زنگنه» از اهالی شهر ملایر 2 سال است که در حیاط منزل و گاهی در فضای بیرون شهر تمرین می کنند

 •  

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 •  

 • «معصومه حسینی» برای تمرین آماده می شود

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «مریم جهانپور» تعریق ناشی از تمرین را با حوله خشک می کند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «لیدا رضایی» مربی بوکس سابقه 4 سال تمرین حرفه ای دارد. وی به همراه 9 شاگرد خود در یکی از اتاق های منزلش تمرین می کنند و گاهی برای انجام ورزشهای هوازی به کوه های اطراف تهران می روند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس از دوران کودکی به این رشته ورزشی علاقه داشته است. وی سابقه 8 سال تمرین حرفه ای دارد و 4 سال است با چند نفر از اقوام و آشنایان خود در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «نگین رحیمی» و «نگین بحری» برای تمرین به سمت ساحل دریای خزر تمرین می روند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس از دوران کودکی به این رشته ورزشی علاقه داشته است. وی سابقه 8 سال تمرین حرفه ای دارد و 4 سال است با چند نفر از اقوام و آشنایان خود در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس از دوران کودکی به این رشته ورزشی علاقه داشته است. وی سابقه 8 سال تمرین حرفه ای دارد و 4 سال است با چند نفر از اقوام و آشنایان خود در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس از دوران کودکی به این رشته ورزشی علاقه داشته است. وی سابقه 8 سال تمرین حرفه ای دارد و 4 سال است با چند نفر از اقوام و آشنایان خود در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «نگین شیرزادی» ، «سما همتی» و «نگین رحیمی» در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس از دوران کودکی به این رشته ورزشی علاقه داشته است. وی سابقه 8 سال تمرین حرفه ای دارد و 4 سال است با چند نفر از اقوام و آشنایان خود در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «نگین شیرزادی» خود را برای تمرین آماده می کند

 • «زهرا راستکار» و «مهدیه اسدی» در ساحل دریای خزر تمرین می کنند

 • «مریم علیپور» مربی بوکس با «نگین شیرزادی» در ساحل دریای خزر تمرین می کنند.

 • «پریماه افرار» در جنگل های مازندران تمرین می کند

 •  
 •  
 •