عکسی از نسیم ادبی و همکاران مشهورش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نسیم ادبی و همکاران در اتاق گریم.نسیم ادبی و همکاران مریم مومن.نسیم ادبی و همکاران در پشت صحنه.