عکسی از گریم قدیمی پریناز ایزدیار که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم قدیمی پریناز ایزدیار برای سریال جیران است.گریم قدیمی پریناز ایزدیار زیباست.گریم قدیمی پریناز ایزدیار خاص است.