عکسی از گریم جدید سحر قریشی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جدید سحر قریشی خاص است.گریم جدید سحر قریشی زیباست.گریم جدید سحر قریشی متفاوت است.