عکسی از مجید مظفری و پوریا پورسرخ با لباس های روستایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید مظفری و پوریا پورسرخ همکار هستند.مجید مظفری و پوریا پورسرخ در طبیعت هستند.مجید مظفری و پوریا پورسرخ با گریم هستند.