عکسی از کودکی مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس کودکی مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش قدیمی است.کودکی مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش با یک نوشته است.کودکی مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش در خیابان است.