عکسی از گلزار با تیپ لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار با تیپ لاکچری ساده است.عکس گلزار با تیپ لاکچری در آینه است.گلزار با تیپ لاکچری و ماسک است.