عکسی از علی اوجی‌ در خانه مسعود کیمیایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی اوجی‌ در خانه کارگردان مشهور است.علی اوجی‌ در خانه مسعود کیمیایی میهمان است.