عکسی از خنده های زیبای محسن کیایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن کیایی با لباس مشکی است.محسن کیایی بازیگر مشهور است.محسن کیایی برادر مصطفی کیایی است.