عکسی از گریم متفاوت مهدی پاکدل در جیران  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت مهدی پاکدل قدیمی است.گریم متفاوت مهدی پاکدل خاص است.گریم متفاوت مهدی پاکدل برای سریال جدید است.