عکسی از گریم سوگل طهماسبی در نجلا2 که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. گریم سوگل طهماسبی متفاوت است. گریم سوگل طهماسبی جنوبی است. گریم سوگل طهماسبی ساده است.