عکسی از تیپ چرمی مازیار فلاحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ چرمی مازیار فلاحی زیباست.تیپ چرمی مازیار فلاحی خاص است.تیپ چرمی مازیار فلاحی متفاوت است.