عکسی از صورت آفتاب خورده لیلا بلوکات که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لیلا بلوکات با تیپ ساده است.لیلا بلوکات در ماشینش است.لیلا بلوکات بازیگر مشهور است.