عکسی از نصرالله رادش در دوران جوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نصرالله رادش کمدین معروف است.نصرالله رادش از بازیگران قدیمی است.نصرالله رادش آبادانی است.