عکسی از سپیده خداوردی و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی و پسرش در آسانسور هستند.سپیده خداوردی و پسرش شبیه هستند.سپیده خداوردی و پسرش در کنارهم هستند.