عکسی از خشایار راد و دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خشایار راد و دوستش صمیمی هستند.خشایار راد و دوستش با عینک هستند.خشایار راد و دوستش در کنار هم هستند.