عکسی از مهراب قاسم خانی و گربه هایش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهراب قاسم خانی و گربه هایش در خانه هستند.مهراب قاسم خانی و گربه هایش روی مبل هستند.مهراب قاسم خانی و گربه هایش بامزه هستند.