عکسی از بهاره افشاری و دوست صمیمی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره افشاری و دوست در آسانسور.بهاره افشاری و دوست همسنش.بهاره افشاری و دوست عزیزش.