عکسی از کاردستی زیبا علی صادقی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی صادقی بازیگر مشهور است.علی صادقی بازیگر کمدی است.علی صادقی معروف است.