عکسی از تنهایی های مهران غفوریان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران غفوریان در کوچه است.مهران غفوریان با عینک آفتابی است.مهران غفوریان با تیپ اسپرت است.