عکسی از علی اوجی و دوست صمیمی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی اوجی و دوستش رضا یزدانی.علی اوجی و دوست خواننده اش.علی اوجی و دوست صمیمی اش.