عکسی از پوریا پورسرخ در خارج از کشور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پوریا پورسرخ در خارج از کشور با تیپ اسپرت است.پوریا پورسرخ در خارج از کشور با عینک آفتابی است.پوریا پورسرخ در خارج از کشور در سفر است.