عکسی از پیمان قاسم خانی و همسرش با سگشان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پیمان قاسم خانی و همسرش به تازگی ازدواج کرده اند.پیمان قاسم خانی و همسرش بچه ندارند.پیمان قاسم خانی و همسرش اختلاف سنی زیادی دارند.