عکسی از استایل تابستانی نفیسه روشن که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل تابستانی نفیسه روشن شیک است.استایل تابستانی نفیسه روشن خاص است.استایل تابستانی نفیسه روشن ساده است.