عکسی از کار جالب مهدی ماهانی در یک کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهدی ماهانی بازیگر مشهور است.مهدی ماهانی بدنساز حرفه ای است.مهدی ماهانی در حال آب دادن به گلهاست.