عکسی از ظاهر ساده صبا کمالی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.صبا کمالی بازیگر مشهور است.صبا کمالی بازیگر پرحاشیه است.صبا کمالی بازیگر قدیمی است.