عکسی از هنرنمایی مهرداد صدیقیان در نوجوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهرداد صدیقیان در نوجوانی لاغر بوده.مهرداد صدیقیان در نوجوانی بازیگر بوده.مهرداد صدیقیان در نوجوانی چند فیلم بازی کرده.