عکسی از پانته آ بهرام در آغوش پدرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پانته آ بهرام با عینک آفتابی است.پانته آ بهرام در سفر است.پانته آ بهرام بازیگر مشهور است.