عکسی از نسیم‌ ادبی با ظاهری متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. نسیم‌ ادبی بازیگر قدیمی است. نسیم‌ ادبی به تازگی همسرش را از دست داده. نسیم‌ ادبی بازیگر معروف است.