عکسی از گلزار که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار با هومن سیدی است.گلزار پشت فرمان وانت است.گلزار سوپراستار سینماست.