عکسی از مجسمه زیبای رضا بنفشه خواه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا بنفشه خواه بازیگر قدیمی است.رضا بنفشه خواه پدر بیژن بنفشه خواه است.رضا بنفشه خواه بازیگر پیشکسوت است.