عکسی از گلوریا هاردی و دوستش در گالری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلوریا هاردی و دوستش صمیمی هستند.گلوریا هاردی و دوستش در کنار هم هستند.گلوریا هاردی و دوستش با تیپ ساده هستند.