عکسی از سوگل طهماسبی و دوستانش در کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سوگل طهماسبی و دوستانش صمیمی هستند.سوگل طهماسبی و دوستانش در کنار هم هستند.سوگل طهماسبی و دوستانش در حال صبحانه خوردن هستند.