عکسی از آتیلا پسیانی در جمع خانواده اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آتیلا پسیانی بازیگر مشهور است.آتیلا پسیانی هنرمند است.آتیلا پسیانی معروف است.