عکسی از کودکی محسن‌کیایی در آغوش مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی محسن‌کیایی بامزه است.کودکی محسن‌کیایی با مادرش است.عکس کودکی محسن‌کیایی قدیمی است.