عکسی زیرخاکی از رضا عطاران و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا عطاران و دوستانش کمدین هستند.رضا عطاران و دوستانش همکار هستند.رضا عطاران و دوستانش صمیمی هستند.