گاو از چهارپایان است. گاو در مناطق سردسیر زندگی نمی کند. گاو را با هلی گویتر  به مناطق گرم منتقل کردند. این گاو در هوا پرواز کرد.


انتقال یک گاو با هلی کوپتر از ارتفاعات کوه های آلپ سوئیس به مناطق کم ارتفاع و گرمتر در آستانه آغاز فصل سرما سوژه یک عکس جالب شد. این عکس در رویترز منتشر شد.