عکسی از نیکی کریمی در حال امضا کتابش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. نیکی کریمی بازیگر مشهور است. نیکی کریمی بازیگر قدیمی است. نیکی کریمی بازیگر حرفه ایست.