داشتن آنتی بادی کرونا ارزوی این روزهای بشر است. با آنتی بادی کرونا دیگر به کرونا مبتلا نمی شویم. این حیوان آنتی بادی کرونا دارد.


یک لاما به نام وینتر ، که آنتی بادی های آن برای درمان ویروس کرونا استفاده می شد ، در یک چمنزار در گنک بلژیک ایستاده است.