عکسی از رزیتا غفاری با چادر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رزیتا غفاری با چادر مشکی است.رزیتا غفاری با چادر برای یک سریال است.رزیتا غفاری با چادر زیباست.