عکسی از مهران رجبی و بچه ها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران رجبی بازیگر معروف است.مهران رجبی بازیگر قدیمی است.مهران رجبی مشهور است.