عکسی از ظاهر متفاوت بهرام افشاری  در فیلم‌ جدیدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت بهرام افشاری خاص است.ظاهر متفاوت بهرام افشاری باسری تراشیده است.ظاهر متفاوت بهرام افشاری جدید است.