عکسی از رضا مولایی در مشهد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا مولایی در مشهد با کلاه است.رضا مولایی در مشهد در حال زیارت است.رضا مولایی در مشهد با تیپ ساده است.